Hjemmesiden her har fokus på udviklingen af et helt nyt paradigme i verden.

Samtidig er det Allan Davies Madsens hjemmeside og du kan bruge den til at blive informeret om han virke. Allan Davies Madsen er blandt andet Filosof, aktivist, foredragsholder og esoterisk astrolog og har siden siden rejse til Spanien i 2011 blevet mere og mere overbevist om, at menneskeheden er på vej ind i et nyt paradigme.

Det nye paradigme er mest tydeligt indvarslet af Covid 19 pandemien, men covid-19 pandemien er en del af en større transformation, hvor vi mennesker finder nye løsninger på gamle problemer. Hvis vi skal beskrive det største og ældste problem, så kan vi kalde en "opdeling" af menneskeheden. Opdeling er som en kløft, der går ned igennem menneskeheden. Forskellige grupper spilles ud i mod hinanden.

Medier og politkere har det med at understøtte denne opdeling for at få opmærksomhed. Konflikt skaber forsider og "Clicks". Men det føles også, når vi debatterer med hinanden - især når talen falder på corona og coronarestriktioner. For eller imod masken og for eller imod vaccinen. Men under det hele er en helhed - globaliseringen eller menneskeheden om du vil. Det paradoksale er at netop nu, hvor opdelingen er så tydelig, så begynder folk at "vågne op" og se at opdelingen er en illusion skabt af magthavere og deres håndlangere. Det er ligesom i historien "kejserens ny klæder". KEJSEREN HAR IKKE NOGET TØJ PÅ. Ligeledes har vores ledere ikke noget at have deres ledelse i, fordi de blot tilpasser sig og bøjer sig og modtager betaling derfor. De står ikke for noget andet end magt og profit.

I stedet for enøjet at fokuserer på uenigheder og forskelle, og løbe efter blinde ledere, skal vi her på siden og i det ny paradigme til at fokusere på det, vi har tilfælles, og hvordan vi kan samrbejde med hinanden. Sideløbende hermed sker transformationen. 

Denne transformation er blandt andet beskrevet i astrologien, og udtrykket Det ny paradigme er blandt andet inspireret af den amerikanske astrolog Tom Lescher.

Allan og hans kat Smukke i kolonihavehuset Shambala